Дастури иттилоотию методии “Роҳнамои довталаб - 2017”

Роҳнамоӣ

Аввалсухан

Шарҳи мафҳумҳои асосӣ

Дар бораи имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ чиро бояд донист?

Ихтисосро чӣ гуна бояд интихоб кард?

Кадом муассисаҳои таълимӣ ба низоми ИМД дохиланд?

Довталаб кай ва чӣ тавр бояд аз қайд гузарад?

Зарурати истифодаи сомонаи Марказ ва кабинети инфиродии довталаб дар чист?

Даъватномаи имтиҳонро чӣ тавр бояд дастрас кард?

Дар ИМД аз кадом фанҳо имтиҳон месупоранд?

Дар тест кадом навъҳои саволу масъалаҳо истифода мешаванд?

Меъёри холгузорӣ ба саволу масъалаҳои тест чӣ гуна аст?

Имтиҳонҳо кай ва чӣ тавр баргузор мешаванд?

Аз натиҷаи имтиҳонҳо чӣ тавр хабардор шудан мумкин аст?

Шкалабандӣ чист?

Дар кадом ҳолат аризаи апеллятсионӣ навиштан мумкин аст?

Тақсимоти довталабон ба муассисаҳои таълимӣ чӣ гуна сурат мегирад?

Имтиёз ба киҳо дода мешавад?