ШУЪБАИ ТАҲИЯИ МАВОДИ ИМТИҲОН

 

ШУЪБАИ ТАҲИЯИ МАВОДИ ИМТИҲОН

Шуъбаи таҳияи маводи имтиҳон (ТМИ) воҳиди сохтории Марказ буда, дар фаъолияти худ ба муовини якуми директори Марказ итоат менамояд. Роҳбари бевоситаи шуъба сардори он аст, ки бо фармоиши директори Марказ ба вазифа таъйин мегардад.

 

ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ ШУЪБАИ ТМИ

омӯзиши барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсии амалкунанда;

таҳияи “Барномаи имтиҳон” барои ҳар фанни таълимӣ;

таҳияи саволу масъалаҳои тест бо забони тоҷикӣ аз рӯйи ҳар фанни таълимие, ки дар низоми ИМД тибқи онҳо имтиҳонҳо муқаррар гардидааст (ба истиснои саволу масъалаҳои тест аз фаннҳои таълимии забон ва адабиёти рус, забон ва адабиёти ӯзбек, забонҳои арабӣ, англисӣ, немисӣ ва франсавӣ), дар асоси барномаҳои таълим ва китобҳои дарсии амалкунанда;

тарҷума ва таҳрири саволу масъалаҳои тест;

тақризи махфии саволу масъалаҳои тест;

такмили саволу масъалаҳои тест бо назардошти санҷиш (экспертиза)-и саволу масъалаҳои тест;

воридсозии саволу масъалаҳои тест ба пойгоҳи додаҳо (база)-и Марказ;

интихоб ва ҷудо карда гирифтан ва таҳияи вариантҳои субтест аз рӯйи ҳар фанни таълимие, ки ба низоми ИМД дохил аст;

муайян кардани вақти иҷрои субтест ва меъёри ягонаи холгузорӣ ба тест;

таҳлили саволу масъалаҳои тест дар асоси таҳлилҳои оморӣ ва психометрии саволу масъалаҳои тест;

таҳияи намунаи саволу масъалаҳои тест аз рӯйи ҳар як фанни имтиҳон барои ёрӣ ба хонандагон ва муаллимони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар алоқамандони ИМД, инчунин таҳияи дастурҳои методӣ;

дар асоси ӯҳдадориҳои шуъба, таҳияи ҳуҷҷатҳои танзимкунандаи тартиби баргузории ИМД ба МТТМОК;

ҳамкорӣ дар таҳияи дастури иттилоотию методии “Роҳнамои довталаб”;

навиштани мақолаҳои илмию методӣ барои маҷаллаи “Довталаб”;

ҳамкорӣ бо кормандони дигар шуъбаҳои Марказ;

омӯзонидан ва омода кардани мутахассисони соҳа барои таҳияи саволу масъалаҳои тест;

созмон додани гурӯҳҳои кор барои таҳияи саволномаҳои тест ва интихоб кардани мавзӯъҳо барои кори хаттӣ (эссе) ва санҷиши он;

ташкили санҷиши корҳои хаттӣ (эссе);

навиштани ҳисоботҳо аз натиҷаи имтиҳонҳо ва корҳои анҷомдода;

 

ҲАЙАТИ КОРМАНДОНИ ШУЪБАИ ТМИ

сардори шуъба;

сармутахсассиси фанҳои забон ва адабиёти тоҷик;

сармутахсассиси фанҳои забон ва адабиёти рус;

сармутахсассиси фанҳои забон ва адабиёти ӯзбек;

сармутахсассиси фанни забони англисӣ;

сармутахсассиси фанни забони немисӣ;

сармутахсассиси фанни забони франсавӣ;

сармутахсассиси фанни забони арабӣ;

сармутахсассиси фанни математика;

сармутахсассиси фанни физика;

сармутахсассиси фанни химия;

сармутахсассиси фанни биология;

сармутахсассиси фанни география;

сармутахсассиси фанни таърих;

сармутахсассиси фанни асосҳои давлат ва ҳуқуқ;

муҳаррири забони тоҷикӣ;

муҳаррири забони русӣ;

дизайнер/ороишгари маводи чоп.