Ҷадвалҳои мувофиқати холҳо ба баллҳо

01.08.2014. Натиҷаи имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар шаклу хол ва баллҳои ҳар субтест муайян карда шудааст. Дар доираи ҳар кластер баргардонидани холҳои субестҳо ба баллҳо аз рӯи ҷадвалҳои зерини мувофиқат ба роҳ монда шудааст:

Кластери 1

Кластери 2

Кластери 3

Кластери 4

Кластери 5


Чораҳои пеш аз апеллятсия

Ба диққати довталабони гурӯҳи ихтисосҳо (кластер)-и 5 – “Тиббӣ, биологӣ ва варзиш” расонида мешавад, ки бинобар сабаби роҳ ёфтани хатои техникӣ дар саволи зерин аз фанни “Химия” ҷавобҳои ҳамаи довталабон ба ин савол дуруст ҳисобида шуда, ба онҳо мувофиқан 1 хол дода мешавад:

“Бо 0,1 мол кислотаи консентронидаи нитрат чанд ҳаҷм H2S (ш.м.) ба реаксия дохил мешавад? (Ҷавоби дуруст: 0,28 л)”

Эзоҳ: ҷавоби дуруст иштибоҳан дар шакли 2,80 дода шудааст.

       Лозим ба қайд аст, ки дар чунин ҳолатҳо тибқи тартиби муқарраргардида новобаста аз ҷавобҳои додаи довталабон бо назардошти навъи саволу масъалаҳои тестӣ ба онҳо холи мувофиқ дода мешавад.

Аризаи довталаб ба комиссияи апеллятсионӣ

Душанбе, 18 июли соли 2014

АПЕЛЛЯТСИЯ – аризаи хаттии асосноккардаи довталаб оид ба тартиби муқарраргардидаи гузаронидани имтиҳонҳо ва ё норозӣ будан аз натиҷа/балли гузошташуда дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (ИМД) мебошад.

Комиссияи апеллятсионӣ бо мақсади таъмини ҳуқуқи довталабоне, ки барои қабул шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ (МТОК) ИМД  месупоранд  ва бо мақсади ҳалли масъалаҳои баҳсталаби зерин таъсис дода мешавад:

•  оид ба вайрон намудани тартиби муқаррарнамудаи гузаронидани ИМД;

•  оид ба розӣ набудани довталаб аз натиҷа/балли гузошташуда дар ИМД.

Аризаи апеллятсионӣ оид ба вайрон кардани тартиби муқарраргардидаи гузаронидани имтиҳонҳо дар маркази имтиҳонӣ рӯзи имтиҳон, яъне то баромадан аз маркази имтиҳонӣ аз тарафи довталаб ба роҳбари маркази имтиҳонӣ пешниҳод карда мешавад. Муфассал...

Варақаҳои ҷавобҳои қисми А ва Б

Душанбе, 16 июли соли 2014

Тибқи тартиби муқарраргардида варақаҳои ҷавобҳои имтиҳони қисми А ва Б барои ҳамаи кластерҳо дар ҳуҷраҳои инфиродии довталабоне, ки дар имтиҳонҳои мазкур иштирок намудаанд, ҷойгир карда шуд. Довталабони иштирокнамуда, метавонанд ба ҳуҷраҳои инфиродии худ ворид шуда, бо варақаҳои ҷавобҳои пуркардаашон шинос шаванд. Варақаҳои ҷавобҳо дар шакли тасвири JPEG буда, довталабон метавонанд онҳоро барои худ сабт намоянд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки яке аз роҳҳои таъмини шаффофият ин бевосита шинос кардани ҳар як довталаб бо корҳои анҷомдодааш мебошад.